MÜHÜR

FARKLILIKLAR

  • Mühürlerin montajı ek bir cihaz veya
    alet olmadan basit şekilde el ile yapılır.
    Basit ve net doğrulama prosedürü
    Mühürün seri numarasında tekrar etmeyen 8 basamaklı sayı ve iki harf olacak şekilde yazılmıştır. Tüm numaralar, sahteciliği önleyen tek bir veritabanında saklanır
    Mühür tasarımı, çoklu kullanım olasılığını ortadan kaldırır